Lietuviškai ir rusiškai kalbantys advokatai (solicitors and barristers)

Говорящие по-русски и по-литовски адвокаты (solicitors and barristers)

Jei Jums reikalinga kvalifikuotų advokatų pagalba, kalbančių lietuvių kalba ir sprendžiant problemas dėl imigracinių klausimų, įskaitant:

 • Anglijos pilietybės gavimą;
 • deportavimą iš JK dėl kriminalinės praeities;
 • visų rūšių apeliacijos;
 • JK nuolatinės gyventojo kortelės gavimą;
 • šeimos nariams nesantiems EU piliečiais, pragyvenimo JK leidimo suteikimo;
 • kitokias problemas su Home Office;

Jums gali padėti.

JK juridinė kompanija Redfern Legal LLP (Anglijos ir Velso advokatų kolegijos registracijos Nr. 463373), siūlanti savo paslaugas Covent Garden rajone ir esanti Londono centre, nuo 2007 metų dirbanti su licencijuotais advokatais, kalbančiais rusų ir lietuviu kalbomis. Jūsų bylose visą darbą nuo pradžios iki pabaigos atlieka advokatas (solicitor), turintis Anglijos ir Velso advokatūros licenciją (Solicitors Regulation Authority).

Lietuvių kalba laisvai kalbantis kompanijos konsultantas Richard Bergmann ir jo kolegos, kalbantys rusiškai ir angliškai.

Richard Bergmann studijavo teisę Hagen (Vokietija) ir BPP (Angilja) universitetuose. Jis turi 10 metų teisinę patirtį Anglijoje ir užsienio šalyse, taip pat yra licencijuotas advokatas (solicitor) Anglijoje ir Velse ir Didžiosios Britanijos juristų, praktikuojančių imigracinę teisę, asociacijos narys.

Julija Gutkovič yra advokatė dirbanti Redfern Legal LLP. Ji laisvai kalba rusų ir anglų kalbomis. Yra kvalifikuota advokatė trejose jurisdikcijose įskaitant “Advokatė Anglijoje ir Velse” ir “Advocatė Rusijos Federacijoje”. Julija praktikuoja teisę daugiau nei 10 metų. Ji specializuojasi šiose srityse: šeimų vizos, leidimai gyventi Europos Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams, Tier 1, Tier 2 ir Tier 5 vizų gavime kaip Britanijos pilietybės.

Dmitrijus Tupčijenko dirba kartu su advokatu Richardu Bergmanu ir užsiima klientų, kalbančių ukrainietiškai ir rusiškai, bylomis. Jis turi 14 metų profesionalaus advokato Ukrainoje ir Belgijoje patirtį. Dmitrijus baigė Londono ekonomikos mokyklą ir Kembridžo universitetą. Jis specializuojasi ofšorinės teisės, imigracinės teisės (įskaitant ir ES pilietybę), o taip pat šeimos teisės (santuokos, ištuokos, įvaikinimo, vaiko teisių atėmimo/apribojimo, alimentų išieškojimo) srityse. Dmitrijus taip pat yra centrinio Londono apskrities teismo (County Court at Central London) licencijuotas privačios teisės agentas (Certificated Enforcement Agent) ir turi kolektorinio skolų išieškojimo teisę (kaip komercinių, taip ir privačių). Taip pat yra Britanijos asociacijos privačių detektyvų narys ir turi atitinkamą licenciją vykdyti operatyvinią – paieškomąją veiklą.

Mes bendradarbiaujame su rusiškai kalbančiu advokatu Igoriu Kholodenko, kuris dirba advokatų kontoroje Levenes Solicitors nuo 2008 m., ir specializuojasi, nelaimingų atsitikimų bylose, išmokant pinigines kompensacijas. Jis vadovauja komandai, kuri dirba su rusakalbiais klientais visoje Jungtinėje Karalystėje. Jo specializacija yra pramoninės traumos ir kiti nelaimingi atsitikimai darbe, taip pat sunkūs nelaimingi atsitikimai. Jo stiprioji pusė yra labai sunkūs sužalojimai, tokie, kaip kūno dalių amputacijos, sunkios smegenų traumos, stuburo lūžiai.  Jis turi darbo patirties, susijusios su reikalavimais su įvairiomis užsienio jurisdikcijomis (įskaitant Rusiją ir Europos sąjungos šalis), taip pat su bylomis, dėl traumų, patirtų skrydžio metu. Igoris yra Anglijos ir Velso advokatas ir priklauso advokatų asociacijai, kuri tiria bylas, dėl sunkių kūno sužalojimų (APIL). Jis taip pat yra kvalifikuotas advokatas Rusijos Federacijoje. Jis gali susitikti su klientu namuose, darbe, ligoninėje ar kitoje klientui priimtinoje vietoje.  

Taip pat mes galime Jums padėti ir dėl kitu iškilusių juridinių problemų, įskaitant:

 • darbo teisės problemas,
 • šeimos teisės problemas,
 • komercinės teisės problemas,
 • problemas iškilusias dėl kompensacijos po nelaimingų atsitikimų,
 • problemas, iškilusias dėl sandorių bei nekilnojamo turto,
 • problemas, iškilusias dėl palikimo gavimo,
 • problemas susijusias su įmonių atidarymu ir registracija,
 • ir kitas teisines problemas.

Mes dirbame su advokatais Lietuvoje, kurie gali spręsti daugumą Jūsų juridinių problemų, Jums net neatvykus į Lietuvą.

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad mes dirbame su advokatais Lietuvoje, kurie gali spręsti daugumą Jūsų juridinių problemų, Jums net neatvykus į Lietuvą. Taip pat advokatai gali atvykti į susitikimą su Jumis Jums patogioje vietoje Anglijoje.

Advokatų kontora “Agrba ir partneriai” įsteigta 2013 metais. Šiuo metu vadovaujančiu partneriu dirba advokatė Regina Agrba , turinti didelę teisinio darbo patirtį, įskaitant ir darbą teisme. Kontora teikia teisines paslaugas tiek verslo klientams, tiek fiziniams asmenims. Atstovaujame visų kategorijų bylose, visų instancijų teismuose. Kontoros advokatai specializuojasi komercinės, mokesčių, šeimos, sutarčių teisės bylose, gina baudžiamosiose bylose, efektyviai atstovauja ir ikiteisminėse institucijose, arbitraže. Profesionaliai atstovauja bylose, gindami pažeistas asmenų teises Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisdikcijai priskirtose bylose.

 
 

For more information in English please click here.

advokatai anglijoje brexit news
Legal System in the U.K.

Если Вам нужна помощь квалифицированных адвокатов, свободно говорящих на русском и литовском языках и специализирующихся на иммиграционных проблемах, включая: 

 • получение британского гражданства 
 • депортацию из Великобритании из-за уголовного прошлого 
 • бизнес-иммиграция 
 • апелляции всех видов 
 • получение разрешений на постоянное проживание в Соединенном Королевстве 
 • получение документов подтверждающих право на проживание в Великобритании для граждан Евросоюза 
 • все виды семейной иммиграции 
 • любые другие проблемы с Home Office. 

Мы будем рады Вам помочь. 

Британская юридическая фирма Redfern Legal LLP (Регистрационный номер Адвокатской Палаты Англии и Уэльса 463373), расположенная в центре Лондона в районе Covent Garden, предлагает свои услуги клиентам с 2007 года. Среди сотрудников фирмы – квалифицированные британские адвокаты (solicitors), свободно говорящие по-русски и по-литовски. Всю работу от начала и до окончания Вашего дела проводят исключительно лицензированные адвокаты. 

Консультант компании Ричард Бергман свободно говорит на русском и литовском языках и будет рад Вам помочь. Он изучал право в Университете города Хаген (Германия) и Университете BPP в Лондоне и Кембридже. У него более 10 лет юридического опыта в Англии и за рубежом. Ричард Бергман лицензированный адвокат (solicitor) в Англии и Уэльсе и член ассоциации британских юристов, практикующих иммиграционное право (Immigration Law Ptactitioners’ Association).

Сотрудник юридической фирмы “Redfern Legal” Юлия Гуткович свободно говорит на трех языках, включая русский. Юлия является лицензированным адвокатом в трех юрисдикциях, в том числе в Российский Федерации, Англии и Уэльсе. Юлия практикует право более 10 лет и специализируется на семейных визах, статусе граждан Евросоюза и членов их семей, визах категорий Tier 1, Tier 2 и Tier 5, получении британского гражданства.

Дмитрий Тупчиенко (работает вместе с адвокатом Ричардом Бергманом) занимается делами клиентов, говорящих на украинском и русском языках. У него 14 лет профессионального опыта в качестве адвоката в Украине и в Бельгии. Дмитрий закончил Лондонскую Школу Экономики и Кембриджский университет. Он специализируется в оффшорном праве, иммиграционном праве (включая гражданство ЕС), а также матримониальном праве (браки, разводы, усыновления/удочерения, лишение родительских прав, взыскание алиментов). Дмитрий также является лицензированным частным судебным исполнителем (Certificated Enforcement Agent) окружного суда центрального Лондона (County Court at Central London) и имеет право коллекторского взыскания долгов (как коммерческих, так и частных). Он также является членом Британской ассоциации частных детективов и имеет соответствующую лицензию на ведение оперативно-разыскной деятельности.

Мы сотрудничаем с русскоязычным адвокатом Игорем Холоденко, который работает в адвокатской конторе Levenes Solicitors с 2008 года и специализируется на получении  денежных компенсаций пострадавшим в результате несчастных случаев. Его специализация – производственные травмы и другие несчастные случаи на работе, а также сложные ДТП. Его особый интерес – катастрофические травмы, такие как ампутации конечностей, тяжелые травмы головного мозга и серьёзные переломы позвоночника. Он имеет опыт работы с исками, касающимися различных иностранных юрисдикций (включая Россию и страны ЕвроСоюза), а также иски за травмы, полученные на борту самолета. Игорь внесен в реестр адвокатов Англии и Уэльса и является членом Ассоциации Адвокатов по делам о телесных повреждениях (APIL). Он также является российским квалифицированным юристом. Он готов приехать к клиенту на дом, на работу, в больницу или другое удобное для клиента место.

Мы сотрудничаем с барристерами, говорящими по-русски и  по-литовски.

Кроме иммиграционных проблем сотрудники и консультанты фирмы Redfern могут помочь вам в других областях права, включая перечисленные ниже. Свяжитесь с нами, если Ваша проблема не упомянута на вебсайте или у Вас есть дополнительные вопросы.  

 • Коммерческое право Великобритании  (все от контрактов до корпоративных сделок, право интеллектуальной собственности и законодательство о защите данных) 
 • Регистрация и полное юридическое сопровождение компаний в Великобритании, регулирование партнерских отношений 
 • Трудовое право Англии и Уэльса 
 • Решение различных вопросов в судебном порядке 
 • Коммерческая недвижимость  

 

For more information in English please click here.