JK VRM pranešė, kad daugelis ES piliečių, turinčių teistumą, nuo 2021m sausio mėn

JK VRM pranešė, kad daugelis ES piliečių, turinčių teistumą, nuo 2021m sausio mėn. 1d. bus neįleidžiami į JK. Kitų šalių piliečiai, kurie buvo ar yra nuteisti kalėti ilgiau nei metus, bus neįleidžiami į UK. Anksčiau pareigūnai turėjo identifikuoti, kad ES pažeidėjai kelia rimtą grėsmę, tačiau dėl „Brexit“gali tapti sunkiau nustatyti užsienio nusikaltėlius.

Criminal Law

Coming soon.