NETEISĖTAS ATLEIDIMAS IŠ DARBO ANGLIJOJE

Ši informacija skirta Anglijoje ir Velse samdomiems darbuotojams.

Immigration assistance

Svarbiausia, ką turi žinoti samdomi darbuotojai – tai, kad labai trumpas ieškinių padavimo senaties terminas. Visi ieškiniai darbo klausimais Teismui turi būti pateikti per tris mėnesius po atleidimo iš darbo. Po nustatyto 3 mėn. termino, daugeliu atvejų, nieko negalima padaryti, todėl po atleidimo iš darbo, reikia nedelsiant veikti.

Kreiptis į Darbo Teisės Teismą (Employment Tribunal), dėl neteisėto atleidimo iš darbo, galite tuo atveju, jeigu toje darbovietėje dirbate ne mažiau kaip 2 metus (yra išimčių). Dažnai pasitaiko neteisėto atleidimo iš darbo atvejų (sąrašas ne pilnas): nėštumas ir /arba vaiko auginimo atostogos, darbuotojų sąjungos narystė ir dalyvavimas oficialiam streike, diskriminacija (lytis, rasė, religija, seksualinė orientacija ir kita.), darbuotojo reikalavimai darbdaviui darbo saugos ir sveikatos klausimais darbo vietoje, parduotuvių darbuotojų atsisakymas dirbti sekmadieniais, informacijos pateikimas, susijusios su neteisėtu darbdavio elgesiu atitinkamoms institucijoms. Taip pat Anglijojos teisėje egzistuoja ir Konstruktyvusis atleidimas (Constructive Dismissal), kai darbuotojui sudaromos tokios darbo sąlygos (įskaitant ir psichologines situacijas), kad jis būna priverstas išeiti iš darbo savo noru. Tokia situacija taip pat prilyginama prie neteisėto darbuotojo atleidimo iš darbo.

Daugeliu atvejų, laimėjus bylą, Teismas priteisia darbdaviui išmokėti kompensaciją darbuotojui neteisėtai atleistam iš darbo, bet pasitaiko ir tokių nuosprendžių, kad teismas įpareigoja darbdavį grąžinti darbuotoją į jo buvusią darbo vietą.

Organizacija ACAS (Advisory, Conciliation and Arbitration Service) suteikia nemokamą informaciją ir pagalbą darbuotojams, susidūrus su atitinkama situacija. Jeigu Jūs manote, kad jus neteisėtai atleido iš darbo, nedelsiant susisiekite su https://www.acas.org.uk/.  Taip pat dėl nemokamos pagalbos, atitinkamose situacijose, galite kreiptis į labdaros organizaciją Citizen Advice https://www.citizensadvice.org.uk/ .

Jums bus reikalingas darbo teisės advokatas susidarius ypatingai sudėtingoms situacijoms. Paslaugos kaina nuo 200 svarų per valandą. Anglijoje ir Velse jūs galite surasti advokatą per https://solicitors.lawsociety.org.uk/ nuorodą. Mūsų firmos įkūrėjas advokatas Tom Redfern dirba su panašiomis bylomis jau beveik 40 metų ir mielai Jums padės.

Mūsų advokatų kontora Redfern Legal mielai su Jumis bendraus ir lietuvių kalba.